НАШАТА ИСТОРИЯ В ОБРАЗАВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ

През 1995 г. фирмата първа във Варна изгради съвременна компютърна зала и стартира високотехнологични обучения – работа с компютри, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, използване на системен софтуер, работа с продуктите от MS Office, работа с приложен софтуер за автоматизация на финансово-счетоводната дейност, за управление на бизнеса и организации от непроизводствената сфера (здравеопазване, образование и пр.).

Фирмата “Модус Трейд” е дългогодишен, успешен партньор на Бюрата по труда в град Варна и региона и за над 20-годишната си история е обучила стотици безработни със средно и висше образование. По-голямата част от тях се реализираха на пазара на труда.

Центърът за Професионално Обучение “Модус Трейд” се създава като обучаваща институция от Общинско и Регионално значение и е предназначен да задоволи потребностите от качествено професионално обучение в гр. Варна и Региона.

Още през 1995 год. фирмата първа във Варна изгради съвременна зала за компютърно обучение (или такова, свързано с модерните ИТ) и стартира проект за високотехнологично обучение – работа с компютри, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, използване на системен софтуер, работа с продуктите от MS OFFICE, работа с приложен софтуер за автоматизация на финансово-счетоводната дейност, на управлението в бизнеса и организации от непроизводствената сфера (здравеопазване, образование и пр.).

ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към ЕТ „Модус Трейд – Г. Зеленков“ работи за позиционирането си в два сегмента на високо-технологично IT обучение. Първият сегмент е работата (респ. обучението) на корпоративни клиенти, а вторият сегмент е партнирането по доставка на образователни услуги по програмите на Агенцията по заетостта.

Нов фокус в дейността на ЦПО е партньорство с работодатели и поръчкови обучения на новозаети служители по различни програми и проекти. За целта специалистите на ЦПО внимателно следят регионалните потребностите на пазара на труда, промените в отрасловата сегментация на Варна и региона, тенденциите в развитието на IT–бизнеса и ред други фактори, за да предложат обучения на подходящата целева група, съобразени с актуалните потребности на обучаеми и работодатели.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0