Онлайн курсове и дистанционно обучение

Компютърна грамотност и програмиране

Специализирано обучение по

Признати дипломи

Професионални преподаватели

Специализирано обучение

СПЕЦИАЛИСТЪТ В КОМПЮТЪРНОТО ОБУЧЕНИЕ

Центърът е доказан доставчик на качествено професионало обучение, съобразено с изискванията на обучаеми и потребностите на бизнеса. През годините повече от 1000 души са получили удостоверения или сертификати за успешно преминати лицензирани курсове. По време на обученията се акцентира върху индивидуалните потребности на обучаемите и особено върху прилагането на теоритичнити знания в практиката за постигането на по-високо ниво на квалификация и конкурентноспособност на пазара на труда.

Най-търсени курсове

Share This Article If You Liked It :)